Registrace pro
talentové zkoušky ZUŠ Slaný
2019/2020

HUDEBNÍ OBOR: 20. - 24. 5. 2019 - NUTNÁ REGISTRACE
TANEČNÍ OBOR: 22. a 23. 5. 2019 - BEZ REGISTRACE
VÝTVARNÝ OBOR: 20. - 23. 5. 2019 - BEZ REGISTRACE
 
Do ZUŠ lze přijmout žáka na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky.
Zájemci o studium se na základě registrace dostaví k talentovým zkouškám, které se konají ve vypsaných termínech v sále ZUŠ Slaný, Politických vězňů 1160.   

VYBERTE JEDNOTLIVÝ OBOR

Hudba

Hudební obor , hlavní budova ZUŠ Slaný Politických vězňů 1160.

Registrace, Pečlivě vyplňte

Celkem máme 76 registrovaných

Vyberte jeden den a následně čas, který nás navštívíte

Vybrat si můžete několik hudebních nástrojů.

TANEC

Talentové zkoušky se konají ve dnech středa a čtvrtek ve 14:00, 15:00 a 16:00.
Na talentové zkoušky není třeba registrace

Taneční oddělení

-- ZUŠ Slaný --

VÝTVARKA

Talentové zkoušky se konají ve dnech pondělí až čtvrtek v čase od 13:00 do 17:30.
Na talentové zkoušky není třeba registrace

Výtvarné oddělení

-- ZUŠ Slaný --
Back to Top